Competir=més crisi=més túne…

Competir=més crisi=més túnel
Cooperar=menys crisi=més final del túnel
Segle XX=societat basada exclusivament en la competició…

Date posted: October 8, 2012