“@mesalgemesi: Explicació did…

“@mesalgemesi: Explicació didàctica de les pèrdues del nou plec de condicions per a l’ORA http://t.co/IpqoAgwu http://t.co/QDFzIdc7 ” #fb

Date posted: October 9, 2012